Нобивак DHPPI+LEPTO                          -950р             

 

Нобивак DHPPI+LEPTO+RABIES           -1100р

 

Нобивак RABIES                                      -650р

 

Нобивак TRICAT TRIO                             -950р

 

Нобивак TRICAT TRIO+RABIES              -1100р

 

Эурикан DHPPI+LEPTO                           -950р

 

Эурикан DHPPI+LEPTO+RABISIN          -1100р

 

Пуревакс RCPCh(с хламидиозом)          -1100р

 

Пуревакс RCPCh+RABISIN                     -1300р

© 2016-2019 Ветеринарная клиника "Солнцево-Вет"